Import og transitt av fjørfeprodukter fra Storbritannia i forbindelse med fugleinfluensa