Import og transitt av fjørfevarer fra Canada, Russland og USA i forbindelse med fugleinfluensa