Import og transitt av fjørfevarer fra Minnesota i forbindelse med fugleinfluensa