Import og transitt av fjørfevarer fra Storbritannia i forbindelse med fugleinfluensa