Importbetingelse og offentlig kontroll av visse prøver, kjæledyr og sammensatte produkter