Importrestriksjoner for dyrefôr og matvarer fra Japan i etterkant av atomkraftulykken i Fukushima: retting av fransk språkversjon

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2022/618 av 12. april 2022 om retting av fransk språkversjon av gjennomføringsforordning (EU) 2021/1533 om særlige importbetingelser for fôrvarer og næringsmidler med opprinnelse i eller eksportert fra Japan etter ulykken ved atomkraftverket i Fukushima

Commission Implementing Regulation (EU) 2022/618 of 12 April 2022 correcting the French language version of Implementing Regulation (EU) 2021/1533 imposing special conditions governing the import of feed and food originating in or dispatched from Japan following the accident at the Fukushima nuclear power station

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 13.4.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, dansk utgave

(1) Den franske udgave af Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/1533 indeholder en fejl i artikel 1, stk. 2, første afsnit, indledende punktum, som ændrer anvendelsesområdet.

(2) Den franske udgave af gennemførelsesforordning (EU) 2021/1533 bør derfor berigtiges. De øvrige sprogudgaver er ikke berørt.

(3) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Planter, Dyr, Fødevarer og Foder —

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Rettsakt på EU-språk
Dato
12.04.2022
Anvendelsesdato i EU
03.05.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Landbruks- og matdepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet