Industristatistikk: endringer knyttet til borfall av variabler om industrikontrakter