Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker for avfallsforbrenning

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om fastsettelse av konklusjoner om beste tilgjengelige teknikker (BAT) for avfallsforbrenning i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2010/75/EU

(Draft) Commission Implementing Decision establishing the best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU on industrial emissions, for waste incineration

Siste nytt

Utkast til kommisjonsbeslutning godkjent av komite (representanter for medlemslandene) og publisert i EUs komitologiregister 3.8.2019

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, engelsk utgave)

(1) Best available techniques (BAT) conclusions are the reference for setting permit conditions for installations covered by Chapter II of Directive 2010/75/EU and competent authorities should set emission limit values which ensure that, under normal operating conditions, emissions do not exceed the emission levels associated with the best available techniques as laid down in the BAT conclusions.

(2) The forum composed of representatives of Member States, the industries concerned and non-governmental organisations promoting environmental protection, established by Commission Decision of 16 May 2011 , provided the Commission on 27 February 2019 with its opinion on the proposed content of the BAT reference document for waste incineration. That opinion is publicly available.

(3) The BAT conclusions set out in the Annex to this Decision are the key element of that BAT reference document.

(4) The measures provided for in this Decision are in accordance with the opinion of the Committee established by Article 75(1) of Directive 2010/75/EU

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
17.06.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet