Industriutslippsdirektivet (IED): gjennomføringsbestemmelser om beste tilgjengelige teknikker i kjemisk sektor

Tittel

(Utkast) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning om fastsettelse av beste tilgjengelige teknikker (BAT-konklusjoner) i henhold til direktiv 2010/75/EU om industrielle utslipp for felles håndtering av avgasser og behandlingssystemer i den kjemiske sektoren

(Draft) Commission Implementing Decision establishing the best available techniques (BAT) conclusions, under Directive 2010/75/EU on industrial emissions, for common waste gas management and treatment systems in the chemical sector

Siste nytt

Utkast til kommisjonsbeslutning sendt til Europaparlamentet og Rådet for klarering og publisert i EUs komitologiregister 5.10.2022

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsbeslutningen, engelsk utgave)

(1) Best available techniques (BAT) conclusions are the reference for setting permit conditions for installations covered by Chapter II of Directive 2010/75/EU and competent authorities should set emission limit values which ensure that, under normal operating conditions, emissions do not exceed the emission levels associated with the best available techniques as laid down in the BAT conclusions.

(2) In accordance with Article 13(4) of Directive 2010/75/EU, the forum composed of representatives of Member States, the industries concerned and non-governmental organisations promoting
environmental protection, established by Commission Decision of 16 May 2011, provided the Commission on 11 May 2022 with its opinion on the proposed content of the BAT reference document for common waste gas management and treatment systems in the chemical sector. That opinion is publicly available.

(3) The BAT conclusions set out in the Annex to this Decision take into account the opinion of the forum on the proposed content of the BAT reference document. They contain the key elements of the BAT reference document.

(4) The measures provided for in this Decision are in accordance with the opinion of the Committee established by Article 75(1) of Directive 2010/75/EU,

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
05.10.2022

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet