Informasjon om investeringsprodukter: endring til utfyllende bestemmelser