Informasjon om investeringsprodukter: endringer til utfyllende bestemmelser om forlengelse av overgangsordning