Informasjon om investeringsprodukter: utfyllende bestemmelser