Informasjonstjenester (RIS) på innlands vannveier: endringsbestemmelser om meldinger til fartøyer