Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser om ladepunkter for elektriske busser