Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser (revisjon)