Infrastruktur for alternative drivstoff: utfyllende bestemmelser