Infrastruktur for geografisk informasjon (INSPIRE): endringsbestemmelser om metadata