Inkludering av SARS, aviær influensa og West Nile-virus i liste over smittbare sykdommer