Innføring av forsendelser av fjørfe og fjørfeprodukter: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1761 av 23. oktober 2019 om endring av del 1 av vedlegg I til kommisjonsforordning (EF) nr. 798/2008 med hensyn til inkludering av Storbritannia og Nord-Irland og visse av dets kronbesittelser i listen over tredjeland eller deler av disse, hvorfra det er tillatt å innføre forsendelser av fjørfe og fjørfeprodukter til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1761 of 23 October 2019 amending Part 1 of Annex I to Commission Regulation (EC) No 798/2008 as regards the inclusion of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and certain of its Crown Dependencies in the list of third countries, territories, zones or compartments authorised for the introduction into the Union of consignments of poultry and poultry products

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.10.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, engelsk utgave)

(1) On 29 March 2017, the United Kingdom submitted the notification of its intention to withdraw from the Union pursuant to Article 50 of the Treaty on European Union (TEU). On 11 April 2019, the European Council adopted Decision (EU) 2019/584 extending the period under Article 50(3) TEU in agreement with the United Kingdom. In accordance with that Decision, the period provided for in Article 50(3) TEU has been further extended until 31 October 2019. Union law will therefore cease to apply to and in the United Kingdom from 1 November 2019 (“the withdrawal date”).

(2) Commission Regulation (EC) No 798/2008 lays down a list of third countries, territories, zones or compartments from which poultry and poultry products (the commodities) may be imported into and transit through the Union and the veterinary certification requirements. It provides that the commodities are only to be imported into and transit through the Union from the third countries, territories, zones or compartments listed in columns 1 and 3 of the table in Part 1 of Annex I thereto.

(3) The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland has provided the necessary guarantees for that country and certain of its Crown Dependencies to comply with the conditions laid down in Regulation (EC) No 798/2008 for the introduction into the Union of consignments of the commodities from the withdrawal date, by continuing to comply with Union legislation for an initial period of at least nine months.

(4) Therefore, taking into account these specific guarantees provided by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and in order to avoid any unnecessary disruption to trade after the withdrawal date, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and certain of its Crown Dependencies should be included in the list of third countries, territories, zones or compartments set out in Part 1 of Annex I to Regulation (EC) No 798/2008, authorised for the introduction into the Union of consignments of the commodities.

(5) Annex I to Regulation (EC) No 798/2008 should therefore be amended accordingly.

(6) This Regulation should apply from 1 November 2019, unless Union law continues to apply to and in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on that date.

(7) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.10.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet