Innføring av forsendelser av kjøtt fra ville haredyr, kjøtt fra visse ville landpattedyr og oppdrettskanin: endringsbestemmelser i forbindelse med brexit

Tittel

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2019/1760 av 23. oktober 2019 om endring av vedlegg I til forordning (EF) nr. 119/2009 med hensyn til inkludering av Storbritannia og Nord-Irland og visse av dets kronbesittelser i listen over tredjeland eller deler av disse, hvorfra det er tillatt å innføre forsendelser av kjøtt fra ville haredyr, kjøtt fra visse ville landpattedyr og oppdrettskanin til Unionen

Commission Implementing Regulation (EU) 2019/1760 of 23 October 2019 amending Annex I to Regulation (EC) No 119/2009 as regards the inclusion of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in the list of third countries or parts thereof authorised for the introduction into the Union of consignments of meat of wild leporidae, of certain wild land mammals and of farmed rabbits

Siste nytt

Kommisjonsforordning publisert i EU-tidende 24.10.2019

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

Red. anm.: Anvendes i EØS-avtalen ved forenklet prosedyre uten vedtak i EØS-komiteen.

BAKGRUNN (fra kommisjonsforordningen, engelsk utgave)

(1) On 29 March 2017, the United Kingdom submitted the notification of its intention to withdraw from the Union pursuant to Article 50 of the Treaty on European Union (TEU). On 11 April 2019, the European Council adopted Decision (EU) 2019/5841 extending the period under Article 50(3) TEU in agreement with the United Kingdom. In accordance with that Decision, the period provided for in Article 50(3) TEU has been further extended until 31 October 2019. Union law will therefore cease to apply to and in the United Kingdom from 1 November 2019 (“the withdrawal date”).

(2) Commission Regulation (EC) No 119/20092 lays down the public and animal health conditions and certification requirements for the introduction into the Union of consignments of meat of wild leporidae, of certain wild land mammals and of farmed rabbits and the list of third countries and parts thereof from which the introduction into the Union of such consignments is authorised.

(3) The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland has provided the necessary guarantees for that country to comply with the conditions laid down in Regulation (EC) No 119/2009 for the introduction into the Union of consignments of meat of wild leporidae, of certain wild land mammals and of farmed rabbits following the withdrawal date by continuing to comply with Union legislation for an initial period of at least nine months.

(4) Therefore, taking into account these specific guarantees provided by the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and in order to avoid any unnecessary disruption to trade after the withdrawal date, the United Kingdom should be included in the list of third countries and parts thereof set out in Annex I to Regulation (EC) No 119/2009 authorised for the introduction into the Union of consignments of meat of wild leporidae, of certain wild land mammals and of farmed rabbits.

(5) Annex I to Regulation (EC) No 119/2009 should therefore be amended accordingly.

(6) This Regulation should apply from 1 November 2019, unless Union law continues to apply to and in the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland on that date.

(7) The measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Standing Committee on Plants, Animals, Food and Feed

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Kommisjonens framlegg
Dato
11.10.2019
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Rettsakt på EU-språk
Dato
23.10.2019

EØSEFTA/EØS-flagg
EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
18.10.2019

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Landbruks- og matdepartementet