Innkreving av avgifter for støy fra godstog: oppheving av regelverk