Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: ajourføring 2011 for utvidelse til EFTA/EØS-landene