Innlemming av luftfartssektoren i kvotehandelsystemet med klimagasser: endringsbestemmelser for 2019 om europeiske luftfartøysoperatører og administrerende land