Innsamling, transport, behandling, bruk og destruksjon av tidligere næringsmidler