Inspiredirektivet om europeisk infrastruktur for geodata: endringsbestemmelser