Installering og bruk av hastighetsbegrensere på visse grupper motorvogner