Integrert landbruksstatistikk: endringsbestemmelser