Integrert landbruksstatistikk: gjennomføringsbestemmelser