Intelligente transportsystemer: krav til informasjon om parkeringsplasser for laste- og varebiler