Interbankgebyrer for kortbaserte betalingstransaksjoner: utfyllende bestemmelser