Internasjonal klassifiseringsstandard for statistikk om utdanning: endringsbestemmelser