Interoperabilitet for delsystemet "energi" i det transeuropeiske jernbanesystem for høyhastighetstog