Justering av avgifter som skal betales til Det europeiske legemiddelbyrået