Justering av forpliktelsene til å tilby overføringskapasitet i telenettet