Justering av vedlikeholdsbeviset for luftfartøy

Tittel

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1057/2008 av 27. oktober 2008 om endring av vedlegg II i vedlegget til forordning (EF) nr. 1702/2003 vedrørende vedlikeholdsbeviset for luftdyktighet (EASA-formular 15a)

Commission Regulation (EC) No 1057/2008 of 27 October 2008 amending Appendix II of Annex to Regulation (EC) No 1702/2003 concerning the Airworthiness Review Certificate (EASA Form 15a)

Siste nytt

EØS-komitevedtak 29.5.2009

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra EØS-notatet)

Sammendrag av innhold
Forordningen inneholder kun en redaksjonell endring av EASA Form 15a - Airworthiness Review Certificate - som finnes i forordning 1702/2003, annex(part 21), annex II.

Sakkyndige instansers merknader
Endringene er gjort for å tilpasse skjemaet til de endringer i 2042/2003 som følger av forordning 1056/2008

Vurdering
Endringen har ingen praktisk betydning i forbindelse med utstedelsen av ARC-er.

Konklusjon
Forordningen vurderes å være EØS-relevant og akseptabel.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
27.10.2008
Anvendelsesdato i EU
29.10.2008

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 56, 2.10.2014, p. 1206-1207
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
29.05.2009
EØS- komitebeslutning
Parlamentsbehandling
EØS-beslutningens ikrafttredelse
30.05.2009
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
30.05.2009

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet
Informasjon fra departementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
21.07.2009
Anvendes fra i Norge
31.07.2009

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32008R1057
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro