Kapitaldekning og soliditetskrav: korrigering av utfyllende bestemmelser