Kapitaldekningsdirektivet: gjennomføringsbestemmelser om motsykliske kapitalreserver

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1152/2014 av 4. juni 2014 som utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2013/36/EU med hensyn til regulatoriske tekniske standarder om identifisering av den geografiske plasseringen av de aktuelle kreditteksponeringer for beregning av størrelse på institusjonsspesifikk motsyklisk buffersats

Commission Delegated Regulation (EU) No 1152/2014 of 4 June 2014 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the identification of the geographical location of the relevant credit exposures for calculating institution-specific countercyclical capital buffer rates

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 20.05.2015)

Sammendrag av innhold
Den tekniske standarden fastsetter hvordan relevante kredittengasjementers geografiske tilhørighet skal bestemmes i forbindelse med beregning av institusjonsspesifikk motsyklisk kapitalbuffer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Den tekniske standarden vil gjelde direkte ved henvisning når CRR/CRD IV er tatt inn i EØS-avtalen. I mellomtiden er den tekniske standarden gjennomført i veiledning til ny CRD IV-rapportering.

Vurdering
EØS-relevant og akseptabelt.

Status
Den kommisjonsdelegerte forordningen ble publisert i Official Journal 30. oktober 2014, med ikrafttredelse 20 dager senere.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
04.06.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
04.06.2014
Anvendelsesdato i EU
19.11.2014
Hjemmel eller endrer
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet