Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) nr. 1222/2014 av 8. oktober 2014 som utfyller europaparlaments- og rådsdirektiv 2014/36/EU med hensyn til regulatoriske tekniske standarder for spesifisering av metodologien for identifisering av globale systemisk viktige institusjoner og for definisjonen av underkategorier av globale systemisk viktige institusjoner

Commission Delegated Regulation (EU) No 1222/2014 of 8 October 2014 supplementing Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards for the specification of the methodology for the identification of global systemically important institutions and for the definition of subcategories of global systemically important institutions

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 15.12.2017

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2015)

Sammendrag av innhold
Den tekniske standarden vil gjelde direkte ved henvisning etter CRR/CRD IV er tatt inn i EØS-avtalen. Den tekniske standarden gjelder myndighetenes identifiseringsmetode. Finanstilsynet følger allerede praksisen beskrevet i den tekniske standarden.

Status
Den tekniske standarden spesifiserer identifiseringsmetoden beskrevet i CRD IV-direktivets artikkel 131. Standarden inneholder definisjoner, EBAs praksis, tildeling av "score" for systemviktighet, indikatorer og overgangsbestemmelser knyttet til identifisering av globalt systemviktige institusjoner hjemmehørende i EU/EØS. Standarden gjør at EBAs metodikk blir identisk som det globale Baselregelverket for globalt systemviktige institusjoner.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
08.10.2014
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
08.10.2014
Anvendelsesdato i EU
01.01.2015
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
15.12.2017
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet