Kapitaldekningsdirektivet: utfyllende bestemmelser om identifisering av globalt systemviktige institusjoner

Tittel

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2016/1608 av 17. mai 2016 om endring av delegert forordning (EU) nr. 1222/2014 med hensyn til reguleringstekniske standarder for spesifiseringen av metodologien for identifiseringen av globalt systemviktige institusjoner og for defineringen av underkategorier av globalt systemviktige institusjoner

Commission Delegated Regulation (EU) 2016/1608 of 17 May 2016 amending Delegated Regulation (EU) nr. 1222/2014 with regard to regulatory technical standards for the specification of the methodology for the identification of global systemically important institutions and for the definition of subcategories of global systemically important institutions

Siste nytt

EØS/EFTA-landenes utkast til EØS-komitebeslutning oversendt til EUs utenrikstjeneste (EEAS) 2.7.2018

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 6.6.2017)

Sammendrag av innhold
Forordningen gir utfyllende bestemmelser til CRR (Capital Requirements Regulation) som gjelder for banker mv. Forordningen oppdaterer metodologien for identifisering av globalt systemviktige institusjoner. Dette for å være helt i tråd med metodologien som brukes av den globale standardsetterenBasel-komiteen, hvor det har blitt gjort enkelte endringer.

Merknader

Rettslige konsekvenser
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering. Dvs. at det i lov eller forskrift tas inn en bestemmelse om at EU-forordningen gjelder som norsk forskrift.

Økonomiske og administrative konsekvenser
Norge har ingen institusjoner identifisert som globalt systemviktige, så denne forordningen har ingen vesentlige økonomiske og administrative konsekvenser.

Sakkyndige instansers merknader
Ingen.

Vurdering
Når forordningen tas inn i EØS-avtalen, er det behov for tilpasninger av dato for ikrafttredelse (dvs kun tekniske tilpasninger).

Forbehold om Stortingets samtykke (artikkel 103-forbehold) gjelder morrettsakten.

Status
Forordningen vil tas inn i EØS-avtalen og gjennomføres i norsk rett ved inkorporering.

Nøkkelinformasjon
eu-flagg

EU

Kommisjonens framlegg
Dato
17.05.2016
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
17.05.2016
Anvendelsesdato i EU
09.09.2016
EFTA/EØS-flagg

EØS

EØS-prosessen
Saksområde
Utkast til EØS-komitevedtak oversendt EU
02.07.2018
norge-flagg

Norge

Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Informasjon fra departementet