Kapitalkrav for eksponering mot sentrale motparter: utvidelse av overgangsbestemmelser