Kapitalkravsforordningen (CRR): utfyllende bestemmelser om betingelser for konsolidering