Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for deka-BDE