Kjemikaliedirektivet REACH: endringsbestemmelser for metanol