Kjemikalieforordningen (REACH): endringer til vedlegg XVII