Kjemikalieforordningen REACH: endringsbestemmelser om pentabromderivat av difenyleter og PFOS