Kjemikalieforordningen (REACH): oppdatering av stoffer til autorisasjonsordningen