Kjemisk tilstand under vanndirektivet: krav til analyse av prioriterte stoffer