Kjemisk tilstand under vanndirektivet: miljøkvalitetskrav for prioriterte stoffer