Kjemisk tilstand under vanndirektivet: observasjonsliste for stoffer i vann (2020)