Klasser for branntekniske egenskaper for visse byggevarer